Verksamhet

SAMARIAS ANKARE

ansvarar för den rehabiliterande verksamheten, utbildningsverksamheten och den terapeutiska verksamheten.