• Samaria
 

för myndigheterna

Samaria Group har ett tätt samarbete med olika myndigheter. Sysselsättningsverksamhet, studiestigar, rehabiliteringshem för drogberoende, skyddshem för traffickingoffer, mathjälp samt internationella projekt är möjliga endast genom ett fast samarbete.

Över 500 människor i Finland får dagligen hjälp via Samarias arbete. En betydande del av de här människorna är tidigare missbrukare, som strävar till ett nyktert, självständigt och samhällsdugligt liv. Ankaren och dagcentren med sin öppenvård ger hjälp och stöd också åt personer med mentala problem, ensamhet, arbetslösa, bostadslösa, eller i tillfällig kris samt invandrare, för vilka vi också har speciellt utformade non-stop tjänster för språkinlärning.

Tjänsterna för SPECIALSTÖTT BOENDE innefattar bl. a. hembesök, servicehandledning, samtal och kontakter med den offentliga sektorn. Servicen innebär praktisk hjälp och besök hos myndigheter och hälsovården. För klienterna ordnas också kamratsstödsgrupper i form av stödboendegrupper, OG- och livsbemästringsgrupper.

 

Läs mera om våra projekt eller ta kontakt.