Esbo Ankare

Kaleva Tiina 
Enhets förman
040 488 9025
tiina.kaleva@samaria.fi

Saarenmaa Nina
Ansvarig handledare
050 444 9946
nina.saarenmaa@samaria.fi

Borgå Ankare

Valkoniemi Päivi
Enhets förman
Vice verksamhetsledare /
Samaria rf
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi 
Uronen Tiina
Ansvarig handledare /
invandrare-projekt
050 467 7712
tiina.uronen@samaria.fi

Hollmén Helena
Ansvarig handledare / 
invandrare-projekt
040 184 7079
helena.hollmen@samaria.fi

Toimela Markku
Handledare / verkstad för unga
044 2710 511
markku.toimela@samaria.fi
Kuoppamäki Heli 
AD (handledare), deltid /
medialab
050 463 7579
heli.kuoppamaki@samaria.fi
Bois Ida
Studioansvarig / Joy-studio
sociala medier
sjuksköterska
ida.bois@samaria.fi
Aho Sofia
Handledare / arbetsverksamhet
i rehabiliterande syfte
Säljare / Wanhakierto-Finafynd
040 158 3506
sofia.aho@samaria.fi
Lindqvist Anita 
Handledare / arbetsverksamhet
i rehabiliterande syfte 
Butikansvarig /
Wanhakierto-Finafynd
050 3034113
anita.lindqvist@samaria.fi
Tom Elovirta
Arken - coach (studieberedare)
Handledare / Korjaamo-projekt
050 573 0083
tom.elovirta@samaria.fi

Helsingfors Ankare

Valkoniemi Päivi
Vice verksamhetsledare /
Samaria rf
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi 

Korjaamo (Helsingfors)

Valkoniemi Päivi
Projektcheff

Terapeut (lösningsfokuserat)
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi

Bois Ida 
Projektkoordinator
Sjuksköterska
050 357 7363
ida.bois@samaria.fi
Elovirta Tom 
Arken-coach (studieberedare)
Handledare
050 573 0083
tom.elovirta@samaria.fi
Muhonen Riki 
Handledare
050 505 2966
riki.muhonen@samaria.fi
Kuronen Joona 
Handledare
050 505 2966
joona.kuronen@samaria.fi
Kälviäinen Antti 
Handledare 
050 505 2664
antti.kalviainen@samaria.fi
Lehtonen Kamilla 
Handledare
050 354 1164
kamilla.lehtonen@samaria.fi
Jerry Hagelberg
Handledare
050 505 2966
jerry.hagelberg@samaria.fi
Emila Utti
Handledare
050 505 2966
emila.utti@samaria.fi
Valerius Tony
Handledare / arbetsverksamhet
i rehabiliterande syfte
Transport
050 311 0616
tony.valerius@samaria.fi

Noark (Illby, Borgå)

Valkoniemi Päivi
Verkställande direktör
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi
Hollmén Helena
Ansvarig handledare
040 184 7079
helena.hollmen@samaria.fi
Aho Sofia
Handledare / Köksansvarig
040 158 3506
sofia.aho@samaria.fi

Samaria Center (Borgå)

Valkoniemi Ismo 
Verksamhetsledare
040 741 5577
ismo.valkoniemi@samaria.fi
Valkoniemi Päivi 
Vice verksamhetsledare
040 740 0778
paivi.valkoniemi@samaria.fi
Heikkilä Pirjo
Huvudbokförare
050 364 8802
pirjo.heikkila@samaria.fi
Hurnanen Merja
Ekonomiexperten /
externa tjänster

050 568 9355
merja.hurnanen@samaria.fi
Manninen Raija
Kontorist
050 417 8939
raija.manninen@samaria.fi
Eskola Maarit
Ekonomi- och förvaltningschef
050 353 7756
maarit.eskola@samaria.fi
Kuoppamäki Heli 
AD (deltid)
050 463 7579
heli.kuoppamaki@samaria.fi

Samaria-hemmet (Borgå)

Järvinen Toni 
Närmaste förman
040 594 4801
toni.jarvinen@samaria.fi
Haasanen Ritva
Hälsovårdare
040 184 0954
ritva.haasanen@samaria.fi
Blomerus Veijo
Handledare, missbrukararbetare
040 876 2658
veijo.blomerus@samaria.fi
Samanen Riitta-Liisa 
Husmor
050 440 8821
riitta-liisa.samanen@samaria.fi
Blomerus Taisto
Handledare, missbrukararbetare
050 567 1544
taisto.blomerus@samaria.fi
Peitsoma Marko
Boendehandledare
050 401 9308
marko.peitsoma@samaria.fi

Tavastehus Ankare

Jalasto Simo 
Enhets förman
050 461 2704
simo.jalasto@samaria.fi
Haanpää Elina 
Klienthandledare 
Stödboende och bostadsbristen / 
Markkulantie
050 461 2706
elina.haanpaa@samaria.fi
Suolaakso Katri
Klienthandledare 
Stödboende och matfördelning / 
Toivontie
050 913 5055
katri.suolaakso@samaria.fi
Hopeakoski Aapo 
Handledare
Arbetsverksamheten / Verkstad
050 461 2702
aapo.hopeakoski@samaria.fi
Vorobjev Anu 
Handledare, säljare
Wanhakierto-Finadynd
återvinningsbutik
050 461 2700
anu.vorobjev@samaria.fi
Viinikka Paula 
Handledare, säljare
Wanhakierto-Finadynd
återvinningsbutik
050 354 2333
paula.viinikka@samaria.fi
Virtanen Mauri 
Ansvarig handledare

Ekonomirådgivning
050 582 3066
mauri.virtanen@samaria.fi

Eskola Maarit
Ekonomi- och förvaltningschef /
Samaria rf
050 353 7756
maarit.eskola@samaria.fi
Valkoniemi Joonas
datorstödtjänster / Samaria Group
040 181 6157
joonas.valkoniemi@samaria.fi

Wanhakierto-Finafynd Borgå

Lindqvist Anita 
butikansvarig
050 3034113
anita.lindqvist@samaria.fi

Wanhakierto-Finafynd Helsingfors

Kamilla Lehtonen
butikansvarig
050 354 1164

kamilla.lehtonen@samaria.fi

Wanhakierto-Finafynd Sibbo

Kirsti Donovan
butikansvarig
040 179 5194
kirsti.donovan@samaria.fi

Wanhakierto-Finafynd Tavastehus

Vorobjev Anu 
butikansvarig
050 461 2700
anu.vorobjev@samaria.fi

Stödboende

ÖSTRA NYLAND
(Lovisa, Borgå, Sibbo)
Peitsoma Marko
Boendehandledare
050 401 9308
marko.peitsoma@samaria.fi
SELKI / VICHTIS
Spiridenko Andrei

Klienthandledare
045 169 7860
andrei.spiridenko@samaria.fi
TAVASTEHUS (Markkulantie)
Haanpää Elina 
Klienthandledare
050 461 2706
elina.haanpaa@samaria.fi
TAVASTEHUS (Toivontie)
Suolaakso Katri
Klienthandledare
050 913 5055
katri.suolaakso@samaria.fi