Hur kan du hjälpa?

Vi kallar dig med i hjälparbete i Finland, Estland, Ukraina, flyktingläger i Thailand, och i Burundi.

Transparent Button Ukraina

Samaria förmedlar humanitärt bistånd till Ukraina

Då kriget i Ukraina bröt ut har Samaria satsat på att ta emot ukrainska flyktingar och sänt betydande mängder materiell hjälp till Ukraina månatligen sedan våren 2022. 

I hjälpkonvojerna har man fört olika slags transportmedel som fåtts som donationer: person-, last-, paket- och terrängbilar, minibussar, terrängbil , vattentransportbilar samt en sjukhusbuss – Mobile Hospital Clinic.

Alla hjälpförsändelser har innehållit sjukhusmaterial, moderskapsförpackningar och torra livsmedel. Kaminer, elgeneratorer, varma kläder och skor samt filtar har hjälpt tusentals människor under kalla perioder.

Vi har också kört människor i trygghet från gränstrakterna och ukrainare bosatta i Borgå på besök i hemlandet.

Det sammanlagda värdet på de donerade varorna och fordonen uppgår till över en miljon euro. Varorna har fåtts från finländska organisationer, församlingar, sjukhus, familjeföretag och privatpersoner. Alla chaufförer är yrkesmän, men de gör det här på talko.

Donationer

Deltag i nödhjälpen till Ukraina:
Kontonummer: FI06 4050 1020 0087 50
Referensnummer: 99972

Beslut om insamlingstillstånd: Polisstyrelsens beslut  12.12.2019. Lovets nummer RA/2019/1109. Lovet i kraft 1.1.2020 – 31.12.2024 i hela Finland förutom landskapet Åland. 

Mer information

Ismo Valkoniemi

Transparent Button Myanmar

Nöden i Myanmar fortsätter

Hittills har redan mång’a människor dött i oroligheterna, som startade i 2021. Hembyar i Karen-stammen har bombats och tusentals människor har sökt skydd i djungelområden.Tusentals människor försöker fly från karenstammens boningsorter till Thailand. Vi har samlat in pengar och skickat dit för att de som flytt kriget ska kunna köpa mat och för att underlätta förhållandena i lägret.

Vi kallar Dig med att hjälpa

IBAN: FI06 4050 1020 0087 50
BIC: HELSFIHH
Referensnummer: 99956

Beslut om insamlingstillstånd: Polisstyrelsens beslut  12.12.2019. Lovets nummer RA/2019/1109. Lovet i kraft 1.1.2020 – 31.12.2024 i hela Finland förutom landskapet Åland. 

Transparent Button Burundi

Burundi har hamnat på sista plats i världens fattigdomsstatistikVi måste reagera på ett synligare sätt på den situation som råder i Burundi.

Vi har varit närvarande i landet sedan år 2013 via vår kompanjon FSPM (Finlands Svenska pingstmission) och forslat ner en havscontainer med hjälp till vår lokala samarbetspartner CEPBU. Vår huvudsakliga uppgift har varit att utbilda församlingsarbetare att hjälpa missbrukare och motarbeta människohandel, som vill tränga sig på i fattigdomen. Genom världshistorien har slaveri och människohandel utnyttjat den extrema fattigdomen.

Vi vill fortsättningsvis tro och göra vad vi kan. Du kan delta i hjälpandet av det fattiga burundiska folket redan nu med vårt referensnummer. 

Kontonummer:FI06 4050 1020 0087 50
Mottagare: SAMARIA RF
Referensnummer: 99943

Insamlingstillstånd: Polisstyrelsens beslut 12.12.2019. Insamlingstillstånd nr: RA/2019/1109. Tillståndet i kraft 1.1.2020 – 31.12.2024i hela Finland förutom Åland.

Du är kallad med i våra stödtrupper!

Beslut om insamlingstillstånd:
Polisstyrelsens beslut  12.12.2019
Lovets nummer RA/2019/1109
Lovet i kraft 1.1.2020 – 31.12.2024 i hela Finland förutom landskapet Åland.

Du kan donera understöd till Samarias arbete

Bankgiro

Kontonummer:
IBAN: FI06 4050 1020 0087 50
BIC: HELSFIHH


Referensnumren:
99901    Diakoniarbete
99914    Mathjälp
99927    Stöd till bostadslösa
99930    Arbete mot människohandel (Rose-projekt)
99943    Internationellt arbete / Burundi
99956    Karenfolket i Myanmar
99972    Ukraina
99817    Mobile Hospital Ukraine
99820    Rehabiliteringssjukhus i Ukraina
99105    Där det behövs mest

Via PayPal

Diakoniarbete:

Arbetet mot mäniskohandel (Rose-projektet):

Hjälp till Ukraina:

– Rehab hospital (Rehabiliteringssjukhus i Ukraina)
– Humanitärt bistånd till Ukraina

Donera (donate) >>

 

Donera användbara varor

som möbler, husgeråd, kläder m m till Samarias återvinningsbutiker. Ta kontakt med närmaste butik om du vill donera saker.

Vill du bli en del av vår gemenskap? Vi behöver alla slags arbetare!

Kom med som frivillig!

Ta kontakt