Tavastehus ankare

Tavastehus ankare är en verksamhetscentral för långtidsarbetslösa, unga utan studie- eller arbetsplats, invandrare eller för dig som annars behöver stöd i vardagen.

 • Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • Social rehabilitering
 • Arbetslivsträning
 • Sysselsättning med lönestöd

Livskontroll och kamratstöd

Enheten har olika verksamhetsgrupper och vid behov finns även möjlighet till individuella diskussioner.

Uppgifter

Päivi Valkoniemi

Enhets förman

Transparent Button Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Den rehabiliterande arbetsverksamheten kan i bästa fall vara en stig till arbetslivet eller studier. Olika dagliga uppgifter gör det möjligt att bekanta dig med olika branscher. 

Kom med så planerar vi tillsammans en stig som passar just för ditt liv

För alla som kommer till arbetsverksamheten gör vi en kartläggning av livssituationen och arbetsförmågan. För varje individ lägger man upp också en verksamhets- och målplan. I planen skissar man helhetsmässigt upp personens rehabiliteringsstig. Planen följs regelbundet upp och modifieras och preciseras vid behov.

Innehållet i arbetsverksamheten skräddarsys enligt klientens arbets- och funktionsförmåga så, att den blir meningsfull och tillräckligt krävande. Förändringsbehoven i den individuella planen iakttas hela tiden så att den motsvarar klientens funktionsförmåga, målsättningar och önskemål. Arbetsuppgifterna anpassas till personen. Grundmålsättningen är, enligt lagens krav, rehabilitering av arbetsförmågan och byggandet av vidare stigar till arbetslivet.

Rytm i vardagen med arbetsverksamheten

Arbetsverksamheten hjälper människan att hitta knep för en bättre vardag och en bättre livsbemästring. Den för också med sig en regelbunden dagsrytm och stödjer  drogfriheten.

Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte består av olika element, som byggs till en helhet enligt klientens behov. Varje klient har en egen personlig handledare, med vilken man bygger upp programmet. Innehållet i verksamheten består huvudsakligen av de egentliga arbetsuppgifterna. Detta kompletteras sedan med individuell- och grupphandledning, kamratstöd och olika aktiviteter. Alla som deltar i arbetsverksamheten har också möjlighet till individuella diskussioner med handledaren och att delta i verksamhetsgrupperna på Ankaren.

Möjligt att komma på besök och bekanta sig!

Arbetsverksamheten sker i 3 månaders perioder.
Arbetstiden är 1-4 dagar i veckan, minst 4h / dag. 

Arbetsverksamheten kl. 9-13.

Dagsprogram

09.00 – 10.00
frukost

09.30 – 10.00
frivillig morgonöppning

09.30 – 10.30
möjlighet att individuella diskussioner

10.30 – 12.30
verksamhetsgrupper eller små vardagssysslor

12.30 – 13.00
lunch

9.00 – 10.00

9.30 – 10.00

9.30 – 10.30

10.30 – 12.30

12.30 – 13.00

frukost

frivillig morgonöppning

möjlighet att individuella diskussioner

verksamhetsgrupper eller små vardagssysslor

lunch

Olika arbetsuppgifter

 • service och reparation av cyklar
 • skötsel av de egna fastigheterna och gårdsområdena
 • kaffe- och tekokning
 • tillredning och framdukning av den gemensamma frukosten och lunchen
 • skötsel av disken
 • olika transportuppdrag
 • daglig städning och tvätt
 • planering av reklamer
 • praktik i some-kommunikation
 • bildering och skrivande
 • små träslöjd
 • ytrenoveringar
 • recyclingprodukter av återvinningsbutikens material (textilier, kärl mm)
 • vi använder oss också av ritande, fotografering och skrivande

Olika arbetsuppgifter i återvinningsbutik

 • kundbetjäning/kassa-arbete
 • prissättning av produkterna i återvinninsgbutiken
 • avhämtning av varor
 • sortering av donerade varor (kärl, kläder, prydnadsföremål mm)
 • städning av butiken
 • rekorering i fönstren och butikslokalen
 • framsättning av varor

Ta kontakt

Anne Da Silva

Ansvarig handledare

Leena Haapio-Lahdenperä

Handledare

Transparent Button Återvinningsbutik Wanhakierto

Gör en inköpsresa som är miljövänlig, förmånlig och gör dig på gott humör.


Vår återvinningsbutik säljer möbler i gott skick, kläder, textilier och tillbehör för hemmet.


Avkastningen går till Samaria rf:s verksamhet. 

Vi är tacksamma för donationer

Vi tar emot användbara möbler i gott skick, kläder och textilier (också skor och väskor) samt husgeråd.

Uppgifter

Öppettider

mån – tor

fre

10.00 – 15.00

10.00 – 13.00

mån – tor
10.00 – 15.00

fre
10.00 – 13.00

Transparent Button Arken studiestigen

En ny möjlighet genom skapande och motiverande studier

Vad? Att avlägga delar av grundexamina genom att lära genom att göra. Detta sker genom rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning eller arbete med lönestöd.

Hur? Inlärningen sker på ett praktiskt sätt och med ett helhetsmässigt stöd av livsbemästrandet.

Var? Inget avskilt projekt utan ett bonuskort inom arbetsverksamheten med målet att integreras som en del av den normala verksamheten inom organisationen Samaria.

Det inlärda visas med ett praktiskt prov som leder till betyg över den avlagda delen av examen eller hela examen.

Inga särskilda ansökningstider. Man kommer med enligt non stop-principen om det finns plats. Utbildningshelheten skräddarsys individuellt enligt den s.k. ”buffet-principen”. 

Möjlighet att avlägga delexamina eller hela examina.

Taitotalo som partner

möjliggör en studiestig med en delexamen åt gången t.ex. inom följande utbildningsbranscher:

Fråga mera

Päivi Valkoniemi

Uppgifter

Päivi Valkoniemi

Enhets förman