Samaria rf

Samaria rf är en organisation på det sociala området som verkar i samhället för att förhindra utslagning och ordna stödverksamheter åt människor med missbruksproblem eller annars utslagna. Samaria har verksamhetsenheter samt boendeenheter för missbrukare.

Vi utför också hjälparbete på krisområden i utlandet.

Samaria rf:s kontor är beläget i Östermalm i Borgå på Samaria Center.

Uppgifter

Ismo Valkoniemi

Verksamhetsledare

Pirjo Laine

Huvudbokförare

Maarit Vehkamäki

Ekonomi- och förvaltningschef

Päivi Valkoniemi

Vice verksamhetsledare

Henna Huhta

Ekonomiassistent

Styrelsen

Anders Olin

ordförande

Kenneth Grönroos

Krister Lindberg

Peter Klemetz

Barbro Hollmberg

Robin Lindberg

Kenneth Witick

Ersättarna

Gabriel Grönroos

Nils-Gustaf Blom